Весела Димитрова: Ползвам продукта от мeсец септември, чувствам се бодра, заредена с енергия и засега есенните вируси ме подминават.